+ 421 907 100 736      tenisovycamp@gmail.com

Junior Tennis Camp 2015

Občianské združenie Tennis Point, ktoré tento tábor organizuje už 5. rok sa každoročné snaží rozvíjať športové aktivity deti a mládeže vo veku od 5 do 14 rokov. Hlavným cieľom je rozvíjať pohybové, športové znalosti a zručnosti detí a vyrastajúcej mládeže. Vďaka tomúto športovému táboru môžeme rodičom pomáhať so starostlivosťou o ich ratolesti v spojení s užitočnou a zábavnou činnosťou. Okrem samotnej výučby tenisu sa deti venujú aj rôznym ďalším športovým aktivitám ako futbal, volejbal, basketbal, ale aj menej náročnejším aktivitám ako kreslenie a hranie spoločenských hier v prípade zlého počasia, ktoré nevieme garantovať. Každý rok sa usilujeme pripraviť taký program pre každého účastníka campu, ktorý im zabezpečí len tie najlepšie spomienky z letných prázdnin. Občianské združenie Tennis point vzniklo snahou mladých ľudí, ktorí sa aktívne venujú rôznym športovým činnostiam. Za posledné 4 roky tento tábor navštívilo cez 250 spokojných detí. Tábor sa vďaka potrebám rodičov v roku 2014 presťahoval z obľúbeného športového areálu v Stupave do športového areálu FTVŠ v Bratislave, ktorý je maximálne bezpečný a ponúka rôzne športové zariadenia. Tento rok sa tábor bude odohrávať na letnom kúpalisku Delfín a v prípade zlého počasia je pripravená športová telocvičňa na ZŠ Ružová Dolina v Bratislave.

JUNIOR TENNIS CAMP 2015